CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Recurso 23

Inclusión das persoas máis desfavorecidas

A Concellaría de Benestar Social Municipal dispón dun equipo técnico para a atención socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, que precisen de apoio personalizado no seu proceso de inserción. Ten como finalidade facilitar a adquisición de coñecementos e habilidades sociais, a promoción de actitudes positivas e proactivas cara o traballo, co obxecto de mellorar a incorporación socio-laboral.

A Concellaría de Benestar Social Municipal colabora con esta poboación, ben na posta en marcha ou ben na coordinación de distintos recursos ao seu servizo.

Deberás pedir unha cita coas traballadoras sociais municipais que che demandarán a documentación obrigatoria e iniciarán o expediente, no caso de ter dereito a este servizo. A tramitación deste servizo sempre é persoal.

Consulta toda a información en Atención ás necesidades básicas

A súa activación supón avisar a todas as entidades sociais que ofrecen un espazo para pernoctar e alimentos ás persoas sen fogar para que recollan “paquetes de frío” con roupa de abrigo e vasos térmicos para que as persoas afectadas poidan pasar os días de temperaturas moi baixas da mellor forma posible.

O Concello  mantén un convenio coa Sociedade  San Vicente de Paúl para a colaboración no mantemento dun dispositivo de pernocta para persoas sen fogar, que residen de xeito habitual na rúa e que non cumpren os requisitos para acceder ao albergue de transeúntes.

Consulta o convenio.

O Concello  ten asinado un convenio cos Hermanos Franciscanos para o mantemento do comedor asistencial  consistente nunha achega económica anual.

Consulta o convenio.

O Concello ten asinado un convenio con Cáritas Interparroquial de Pontevedra para colaborar na financiación dunha casa de acollida para transeuntes.

Consulta o convenio.

O Platemis

O Plan Temporal Municipal de Inclusión Social ten como finalidade promover a inclusion social, loitar contra a pobreza e calqueira xeito de discriminación a través da inclusion social activa con vistas a promover a igualdade de oportunidades, a participación activa e a mellora das posibilidades de atopar un emprego.

A isto súmanse as consecuencias económicas sociais e sanitarias da pandemia da Covid-19 que reducíu a cohesion social, polo que é preciso aplicar medidas de recuperación que fagan fronte a esta situación elevando as posibilidades de recuperación de colectivos de elevada vunerabilidade.  

Unha maneira de facer Europa.

Aquí estamos!

986 850 398

 

Enderezo

Chalé de Fontoira

Rúa Xofre de Tenorio

 

Correo electrónico

benestarsocial@pontevedra.eu

 

Horario atención

Luns a venres, de 9 a 13 h