CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Recurso 29

Atención ás necesidades básicas

A Concellaría de Benestar Social Municipal organiza os Servizos Sociais Municipais a través de Unidades de Traballo Social (UTS) integradas por profesionais que atenden a todas as persoas susceptibles de ser usuarios dos Servizos Sociais. Para unha mellor organización do traballo, estas UTS teñen dividido o concello de Pontevedra en áreas, polo que hai un/ha profesional asignado/a a cada área. Esta asignación realízase en función do seu lugar de domicilio.

Para acceder ás Unidades de Traballo Social é necesario solicitar cita previa na sede dos Servizos Sociais Municipais:

 • Contacto 
  Chalé de Fontoira
  R. Xofre de Tenorio, 1.
  Teléfono: 986 85 03 98 Ext. 7400
  benestarsocial@pontevedra.eu
 • Horario de Atención Presencial
  De luns a venres de 8.30 a 13.30 horas.
  Verán e Festas de 9.00 a 13.00 horas.
 • Horario de Cita Telefónica
  De luns a venres de 13.30 a 14.30 horas.
  Verán e Festas de 13.00 a 14.00 horas

As Unidades de Traballo Social concíbense como as unidade básicas do sistema de servizos sociais nas que o traballador social de referencia presta unha atención individualizada e/ou familiar. Entre as súas funcións están:

 • Informar e asesorar sobre os servizos sociais existentes, tanto municipais como de outras institucións ou organismos.
 • Realizar valoración, orientación, apoio técnico e acompañamento.
 • Tramitar prestacións sociais da Administración Local , Autonómica e Estatal.
 • Derivar parte da demanda de cara aos servizos sociais especializados, en resposta ás necesidades detectadas…

A primeira atención que prestan os Servizos Sociais Municipais é o servizo de información e asesoramento social a calquera persoa. Ten a finalidade de informar sobre dereitos e recursos sociais, así como canalizar a demanda cara a outros servizos e prestacións.

A través deste Servizo, o profesional informa, orienta e asesora sobre dereitos e os recursos sociais existentes, técnica e confidencialmente, tanto de xeito individual, grupal ou comunitario. Responde á necesidade de estar informado, para poder acceder e utilizar os recursos sociais e previr desigualdades no seu uso.

Diríxese a persoas, grupos ou institucións sobre os dereitos que poideran corresponderlles e sobre os recursos sociais existentes. Ofrece tamén asesoramento especializado sobre problemas sociais e a súa canalización, cando sexa necesario, ós servizos específicos.

As persoas que prestan servizos sociais no Concello de Pontevedra teñen unha adscripción xeográfica, que podes consultar neste mapa:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RPUGpTbdP-DkvPi9PVYR26PA1z0&ll=42.43509388997797%2C-8.640585312194839&z=14

Aquí estamos!

986 850 398

 

Enderezo

Chalé de Fontoira

Rúa Xofre de Tenorio

 

Correo electrónico

benestarsocial@pontevedra.eu

 

Horario atención

Luns a venres, de 9 a 13 h