CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Recurso 14

Teleasistencia

Regula o Servizo de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) que pretende mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, permitindo a quen non precise de coidados permanentes, continuar no seu domicilio habitual e no ámbito no que desenvolve a súa vida, coa tranquilidade de que ante calquera risco ou emerxencia van ser atendidas con rapidez.

Os requisitos necesarios para ser usuarios do servizo de Teleasistencia son:

  • Ser residente e estar empadroado no Concello de Pontevedra.
  • Vivir ou pasar gran parte do día só ou en compañía de persoas en situación similar.
  • Ter cubertas as necesidades básicas de alimentación, vivenda e vestido.
  • Non padecer enfermidade ou incapacidade mental (están excluídas do servizo aquelas persoas afectadas por demencia senil).
  • Non ser mudo/a ou absolutamente xordo/a (ao ser a base do sistema a comunicación verbal).
  • Dispoñer, ou estar en condicións de dispoñer, de liña telefónica no seu domicilio.
  • Contar con, alomenos, unha persoa que resida no mesmo municipio e que teña as chaves do domicilio do usuario/a, para que se contacte con ela cando se produza calquera situación de urxencia.
  • Non ter dereito ao servizo a través doutra administración ou entidade pública.
  • Persoas que polos seus ingresos non poidan acceder á contratación de xeito privado.

 

Deberás pedir unha cita coas traballadoras sociais municipais que che demandarán a documentación obrigatoria e iniciarán o expediente, no caso de ter dereito a este servizo. A tramitación deste servizo sempre é persoal.

Consulta toda a información en Atención ás necesidades básicas.

Aquí estamos!

986 850 398

Enderezo

Chalé de Fontoira

Rúa Xofre de Tenorio

 

Correo electrónico

benestarsocial@pontevedra.eu

 

Horario atención

Luns a venres, de 9 a 13 h