CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Recurso 9

Programa Comunico

A Concellería de Benestar Social ten entre os seus obxectivos a superación das limitacións invisibles que cada día se lle impoñen ás persoas con diversidade sensorial así como defender a equidade, a accesibilidade universal, a inclusión e a comunicación sen límites.

Comunico é un programa dirixido ás persoas xordas, con perda auditiva, cegas e xordocegas, así como ao persoal municipal.

  • Informar sobre os servizos específicos para a poboación interesada
  • Canalizar a demanda existente sobre esta problemática
  • Crear unha sinerxia entre colectivos profesionais, técnicos, sociocomunitarios e polítcos paraaumentar la eficiencia da intervención e chegar a un funcionamento interdisciplinar.
  • Profundizar nas necesidades demandadas, detectadas e non percibidas de diferentes poboacións ofertando derivacións aos diferentes servizos ofertados polo Concello.
  • Fomentar a autonomía das persoas xordas, con perda auditiva, cegas e xordocegas.
  • Dar a coñecer os recursos específicos do concello dirixidas á poboación xeral ou persoas que o soliciten de xeito individualizado

Traballamos para asegurar a calidade e a eficiencia das nosas accións e para a mellora continua da nosa capacidade de resposta e coordinación con outros servizos e profesionais de xeito interdisciplinar buscando ser un exemplo de cidadanía inclusiva.

Loitamos contra as situacións de vulnerabilidade, abandono e aillamento para garantir o acceso e o exercizo do seus dereitos de cidadanía en condicións de equidade.

O Concello editou un guieiro de atención socio-sanitaria para persoas con diversidade funcional que podes consultar e descargar aquí.

Para máis información e consultas, podes poñerte en contacto con este programa a través do enderezo electrónico comunico@pontevedra.eu

Aquí estamos!

986 850 398

 

Enderezo

Chalé de Fontoira

Rúa Xofre de Tenorio

 

Correo electrónico

benestarsocial@pontevedra.eu

 

Horario atención

Luns a venres, de 9 a 13 h