CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL

Ordenanzas de Benestar Social

Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación dos servizos de axuda no fogar (SAF) 

Ordenanza reguladora do servicio municipal de axuda no fogar (SAF) no Concello de Pontevedra

Ordenanza reguladora do servizo de teleasistencia domiciliaria

Regulamento regulador do programa de voluntariado social

Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social nos servizos sociais do Concello de Pontevedra

Ordenanza reguladora da renda social municipal